IoT-prylar en säkerhetsrisk

Uppkopplade prylar väg in för cyberbrottslingar. Arkivbild

Elektroniska lås, smarta klockor och röststyrda assistenter är exempel på nya prylar vi tar in i våra hem. Men kan hackare ta över kontrollen? Länsförsäkringars Forskningsfond har i samarbete med forskningsinstitutet RISE testat säkerhetsrisker med vanliga digitala prylar i hemmet: övervakningskamera, röstassistent, babymonitor, smart-tv och robotdammsugare.

I takt med att våra hem blir alltmer digitala blir också fler produkter uppkopplade mot internet. Vad många inte tänker på är att uppkopplade enheter kan vara potentiella säkerhetsrisker. En hackare som får kontroll över en enhet kan skapa en väg förbi brandväggen i ditt hemnätverk och exempelvis attackera datorer eller mobiltelefoner.

– Våra tester visar att obehöriga kan komma åt både ljud och bild från exempelvis en babymonitor och att hackare med tillgång till inspelning av din röst kan låsa upp ytterdörren om du har kopplat röstassistenten till den, säger Mari Sparr, forskningsansvarig för tester på Länsförsäkringars Forskningsfond.

Enligt Brottsförebyggande rådet ökade antalet anmälda brott kraftigt kopplade till exempelvis olovlig avlyssning med nästan 10 000 procent mellan 2020 och 2021. Dataintrång med hjälp av skadlig kod i utpressningssyfte ökade med 96 procent under samma tidsperiod. Den kategori som har flest anmälda brott totalt var dataintrång i sociala medier eller e-tjänster som ökade med 202 procent till nästan 5 500 enskilda händelser.

Anmälda brott Sverige                               2020  2021

Dataintrång genom överbelastningsattack    27   138

Dataintrång  i utpressningssyfte                   164   322

Dataintrång genom olovlig registerslagning  6151 564

Dataintrång i sociala medier eller e-tjänster 1 818 5 498

Övrigt dataintrång                                         1 719 4 044

Olovlig avlyssning                                              9     865

                                                     TOTALT 4 35212 431

Källa: Brottsförebyggande rådet

– Kunskapen om digital säkerhet är låg hos allmänheten. Samtidigt fylls våra hem med nya prylar som kopplas in på hemmanätverket så att de kan styras genom mobilen. Med en alltmer sofistikerad digital brottslighet behöver man tänka ett extra varv kring säkerheten, säger Mari Sparr och ger oss fem tips om hur du enkelt försvårar för tjuvarna.