OKQ8 bygger nät av supersnabbladdare

Nu går startskottet för utbyggnaden av OKQ8:s supersnabbladdare. Karta: OKQ8

Åtta OKQ8-stationer är först ut i det som kommer att bli Sveriges största nätverk av supersnabbladdare för elbilar. I oktober kan man börja ladda hos OKQ8 i den rikstäckande satsningen i samarbete med Skellefteå Kraft. Satsningen kommer att ge 800 laddplatser på 300 stationer i Sverige och 300 laddplatser på 100 stationer i Danmark.

– Omställningen för att nå klimatmålen är vår största prioritet. Att hjälpa medlemmar och kunder att ställa om på olika sätt är varför vi finns till. Vi är därför stolta att, tillsammans med Skellefteå Kraft, nu starta utbyggnaden av vårt rikstäckande nätverk för supersnabbladdning i Sverige. Vi är övertygade om att enklare och snabbare laddning ökar mångas vilja att byta till elbil, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

Andelen elbilar på de svenska vägarna ökar stadigt, med starkast utveckling i huvudstadsregionen. Därför kommer Skellefteå Kraft att etablera de första supersnabbladdarna vid två OKQ8-stationer i Stockholmsområdet, där en tredjedel av de svenska elbilarna har sin utgångspunkt. Utöver det kommer ytterligare sex stationer längs de större europavägarna få laddplatser.

Tillsammans med Skellefteå Kraft, som sköter utbyggnaden på OKQ8:s stationer och levererar 100 procent förnybar el till supersnabbladdarna, är målet minst 400 stationer med minst 1 100 laddpunkter på OKQ8 i Sverige och Q8 Danmark till 2026.

– Transporter har en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle och därför satsar vi stort på en utbyggnad av supersnabbladdare på OKQ8:s stationer. Vi vill tillsammans bidra här och nu genom underlätta för konsumenterna att göra val som är bra för miljön, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef marknad och innovation, Skellefteå Kraft.