NCC upprustar damm i Åre

Burvattnet ligger vid Svenskådalens naturreservat i den nordligaste delen av Åre kommun. Foto: Indalsälvens Vattenreglerföretag

NCC och Indalsälvens Vattenreglerföretag inleder arbetet med att rusta upp och renovera dammen i Burvattnet, Åre. Projektet görs i samverkan och ordervärdet uppgår till cirka 95 miljoner kronor. Projektet inleds omgående och omfattar bland annat att säkra anläggningens kapacitet för att släppa fram och reglera vatten, samt renovering och upprustning av bottenskov, fyllningsdamm, luckor och en befintlig fiskväg.

− I Burvattnet kan vi årligen lagra 72 miljoner kubikmeter vatten på 560 meters höjd över havet. Detta vatten nyttjas i hela 13 kraftverk på vägen till havet och ger ca 65 GWh planerbar elkraft. Det är en liten, men inte obetydlig del av det svenska kraftsystemet. Behovet av planerbar elkraft som komplement till den icke planerbara vindkraften kommer att öka kraftigt i framtiden, därför rustar vi upp Burvattnet, säger Jonas Bengtsson vd, Indalsälvens Vattenreglerföretag.

Burvattnet ligger vid Svenskådalens naturreservat i den nordligaste delen av Åre kommun och nås endast via båt, en sjötransport på 12 kilometer. Uppdraget genomförs i samverkan, vilket passar komplexa projekt som renoveringen av Burvattnet.

– NCC har lång erfarenhet av dammsäkerhetshöjande arbeten. Tillsammans med Indalsälvens Vattenreglerföretag rustar vi upp och renoverar Burvattnet som en del av den planerbara elkraften som innebär en trygg elförsörjning för industrier och hushåll, säger Richard Mattson, produktionschef NCC Infrastructure.

Projektering och planering inleds omgående, anläggningen beräknas vara klar hösten 2023.