Peab Asfalt lanserar ECO-Asfalt i norra Sverige

Med bioolja minskas koldioxidutsläppen med mer än 50 procent vid asfalttillverkningen. Foto: Peab

Sedan år 2016 har Peab Asfalt kontinuerligt investerat i att konvertera sina fasta asfaltverk till att använda bioolja vid tillverkningsprocessen. Inför starten av denna säsong har nu de sista fem asfaltverken i Sundsvall, Örnsköldsvik, Luleå, Umeå och Boden konverterats. Det innebär att alla fasta produktionsanläggningar nu kan erbjuda ECO-Asfalt i hela Sverige.

– Det är glädjande att vi nu kan erbjuda ECO-Asfalt i hela Sverige, säger Robert Näsén, avdelningschef Peab Asfalt. Det är en stor satsning som gjorts på kort tid och som kommer att ha en stor betydelse här i norra regionen. Konverteringen innebär ytterligare ett steg mot att vara branschens mest hållbara företag samt att vara ledande inom samhällsansvar. Genom att erbjuda ECO-Asfalt i norra Sverige bidrar vi även med att våra kunder går ett steg närmre sina miljömål, avslutar Robert.

Tack vare att använda bioolja vid tillverkningsprocessen minskas koldioxidutsläppen med mer än 50 procent och genom att även använda returasfalt minskar vi användandet av naturresurser utan att slutproduktens egenskaper påverkas. Arbetet slutar dock inte här utan Peab Asfalt fortsätter med olika åtgärder för att ytterligare minska sin miljöpåverkan genom att se över hela processen från transporter till utläggning av asfalt men även att testa nya biobaserade produkter som kan ersätta en del av det oljebaserade bitumen som normalt används som bindemedel i asfalt.