Projektet Skandiaporten i full gång

Skandiaporten gör möjligt för världens största fartyg att komma in fullastade till Göteborgs Hamn. Foto: Göteborgs hamn

En farledsfördjupning till 17,5 meter krävs för att världens största oceangående fartyg ska kunna anlöpa Göteborgs hamn fullastade. Något som är avgörande för utveckling av svenskt näringslivs access till världen. Nu är projektet Skandiaporten i full gång och byggstart planeras till första kvartalet redan nästa år, 2022. 

– Vi följer tidplanen och ser fram emot att få sätta skopan i marken. Just nu arbetar vi med tekniklösningar, kalkyler, riskanalyser och andra typer av förarbeten. Samtidigt pågår en parallell process för miljötillståndet i mark- och miljödomstolen där vi hoppas på ett miljötillstånd i samband med planerad byggstart i början av nästa år, säger Jan Andersson, projektledare Skandiaporten på Göteborgs Hamn.

Tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen lämnades in strax innan jul förra året och nu pågår en kompletteringsperiod under våren.  

– Allt löper på enligt plan och inga oväntade synpunkter har dykt upp. Vi ser med tillförsikt fram emot den fortsatta processen fram till huvudförhandling, säger Kristina Bernstén, delprojektledare miljö för Skandiaporten på Göteborgs Hamn.

Skandiaporten finansieras av tre parter; Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn  där hamnen står för kostnader för kajförstärkning och muddring av hamnbassängen.  

– Vi ska bygga hållbart och det betyder att vi har både ekonomi och miljö i fokus. Vi väljer noga byggmaterialet och har hela tiden med oss att kajerna ska hålla för flera generationer framåt. Vi har därför starkt fokus på livskostnadsanalyser med en horisont på 100 år i våra tekniklösningar vilket kan innebära att en dyrare investering vägs upp av en lägre underhållskostnad, säger Jan Andersson.