Nattliga broinspektioner längs E18 genom Västerås

Gång- och cykelbro vid Talltorp. Arkivbild

Nu ska elva broar över E18 genom Västerås. Inspektionerna sker mellan Hällamotet i öster och Skälbymotet i väster.

Arbetet sker varje natt eftersom trafikflödet är lägre då. Inspektionen sker med hjälp av skylift. För att arbetet ska kunna ske säkert stängs ett körfält av förbi arbetsområdet. Arbetet påverkar först ena körriktningen på E18 och därefter den andra.

Inspektionerna sker vart sjätte år. Då kontrolleras broarnas synliga konstruktionsdelar och eventuella skador mäts och bedöms. De broar som inspekteras är både vägbroar och gång- och cykelbroar.