Säkrar brokonstruktioner med inspektioner

Många parametrar styr en bros livslängd. Foto: Kiwa

Kiwa har beräknings-, stål- och betongkompetens inom samma organisation vilket gör att man kan erbjuda en helhetslösning för inspektioner. Kiwa utför bland annat huvudinspektion vilket omfattar broarnas synliga konstruktionsdelar. Eventuella skador mäts och bedöms enligt metodiken i brodatabasen BaTMan, vilket är en mycket robust inspektionsmetodik. Utöver huvudinspektionen utför Kiwa även särskilda och översiktliga inspektioner.

Inspektion, provning och analys är viktigt för att bestämma tillståndet för typiska brokonstruktioner samt för att avgöra resterande livslängd. En brokonstruktion har historiskt designats för en livslängd på 80 till 120 år. Livslängden för en bro kan i allmänhet bestämmas utifrån tekniskt perspektiv, ekonomiska aspekter samt förändrade behov i samhället, till exempel förändrad bärighetsklass. I Sverige och i många andra länder finns idag ett stort bestånd av äldre broar. Framtida klimatförändringar kan även innebära nya utmaningar för många mindre broar.

– Att bron har varit välfungerande i 60 år betyder inte nödvändigtvis att den kommer att fungera i 60 år till, utan man måste ta klimatförändringar och andra samhällsbeteenden förändras i beaktning när man planera framtida behov av bron, säger Mikael Lorentzon som är enhetschef på Kiwa.

Inspektion av stenmurar sker vid behov medan inspektion av brokonstruktioner normalt sker med förutbestämda intervall. Vid behov utför Kiwa även mer omfattande utredningar om brokonstruktioners tillstånd vilket kan omfatta hållfasthet- och materialutredningar samt livslängdsanalyser.