Slaggrus värdefullt konstruktionsmaterial

Slaggrusets lämpar sig väl som förstärkning i vägar, parkeringar och andra asfalterade ytor. Foto: IVL

Vid avfallsförbränning uppstår rester som består av aska, metaller, glas och sand. Efter krossning och siktning får man ett material som lämpar sig bra som konstruktionsmaterial, så kallat slaggrus. Klimatnyttan av att ersätta krossat berg eller naturgrus med slaggrus är stor, visar en livscykelanalys som IVL har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.

– Slaggrusets geotekniska egenskaper lämpar sig väl som till exempel förstärkning i vägar, parkeringar och andra asfalterade ytor, säger Anna Fråne, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Trots det finns få exempel på tillämpningar i Sverige. Oftast stannar slaggruset kvar på avfallsanläggningarna som täckmaterial eller konstruktionsmaterial. I många andra länder i Europa, till exempel i Tyskland, Nederländerna och Danmark, är situationen en annan och slaggrus används frekvent i olika typer av infrastrukturprojekt.

I Sverige är istället krossat berg det vanligaste ballastmaterialet att använda inom väg- och järnvägsbyggande, liksom vid tillverkning av asfalt. På uppdrag av Avfall Sverige har IVL beräknat klimatnyttan med att använda slaggrus istället för krossat berg, jämfört med att deponera det.

– Det är helt klart klimatmässigt fördelaktigt att använda slaggrus som konstruktionsmaterial jämfört med att deponera det, men klimatnyttan minskar förstås om slaggruset måste transporteras långt, säger Anna Fråne.