Miljözoner gynnar eldrivna lastbilar

Miljözoner verktyg för att skynda på elektrifieringen . Foto: IVL

Miljözoner kan användas som verktyg för att skynda på elektrifieringen och samtidigt förbättra luftkvaliteten i städerna. IVL har tidigare presenterat ett förslag om att miljözonsregelverket behöver ändras så att en miljözon klass 3 kan införas för enbart lätta och tunga lastbilar. Det betyder att dieseldrivna lastbilar förbjuds inom ett område som en kommun väljer att reglera. Ett sådant förbud påverkar inte privatpersoner och personbilsanvändningen.

– Flera europeiska städer ser miljözoner som ett verktyg för att skynda på elektrifieringen och samtidigt förbättra luftkvaliteten. Så borde vi resonera också i Sverige. Även om luften i våra städer har blivit bättre så återstår mycket arbete, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Om en kommun i dagsläget vill införa miljözonklass 3, där endast elfordon och vissa gasfordon tillåts, måste de reglera alla fordonstyper – personbil, lastbil och buss. Att utestänga en stor del av alla personbilar från städerna är dock en stor inskränkning. I stället behöver dagens miljözonsregler ändras så att kommuner får möjlighet att införa anpassade zoner där dieseldrivna lastbilar förbjuds, menar Anders Roth. På så sätt kan vi styra städernas nyttotransporter mot fossilfrihet och samtidigt få bättre luft.

– Den stora poängen är att det kommer att stimulera försäljningen och användningen av eldrivna lastbilar till nytta för såväl klimat samt luftkvalitet och buller i städer. Fordonsindustrin har nu eldrivna lastbilar till försäljning, men utvecklingen går betydligt långsammare jämfört med personbilssidan, säger Anders Roth.

Förslaget får också tydligt politiskt stöd av en majoritet av de riksdagskandidater som svarat på en enkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort. På frågan: ”anser du att kommuner ska få rätt att införa miljözoner för eldrivna lastbilar” svarar sammanlagt 71 procent "ja, absolut" eller "ja, troligen" av de 276 riksdagsledamöter som besvarade enkäten. 15 procent är negativa medan 14 procent är tveksamma eller inte vet. Förslaget har starkt stöd från ledamöter tillhörande Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men även från ledamöter tillhörande Socialdemokraterna.

– Det borde därför finnas stöd för regeringen att ge Transport­styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till en utveckling av dagens miljözonsregler så det blir möjligt för kommuner att införa miljözoner endast för lätta och tunga lastbilar, säger Anders Roth.