Kräver att överskottet från Öresundsbron stannar i Skåne

M vill inte att det framtida överskottet från Öresundsbron ska gå till statskassan. Foto: M

Moderaterna i Skåne kräver att överskottet från Öresundsbron stannar i Skåne.

– Öresundsbron är porten från Europa in i Skåne och Sverige. Järnvägarna och vägarna som kommer efter bron är dock minst lika viktiga för resan och transporten genom Skåne. Skåningarna finansierar till stor del Öresundsbron genom brukaravgifterna, då är det inte mer än rimligt dessa pengar också återinvesteras i Skåne, säger Carl Johan Sonesson (M) regionstyrelsens ordförande.

Förutom rättvisan i att skåningarnas brukaravgifter återinvesteras i Skåne så är även detta ett bra sätt att kunna finansiera och börja överbygga den underfinansiering som råder på skånska vägar och järnvägar.

 – Att det framtida överskottet från Öresundsbron ska skickas till statskassan samtidigt som Skåne systematiskt får för lite pengar till att finansiera sin infrastruktur är inte hållbart. Investeringar i Skåne är investeringar i hela Sverige och detta är ett första steg att säkra de investeringarna, säger Anna Jähnke (M) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Motionärerna bakom motionen var Carl Johan Sonesson regionstyrelsens ordförande, Anna Jähnke ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Torbjörn Tegnhammar oppositionsråd Malmö, Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande Helsingborg, Fredrik Ljunghill kommunalråd Lund och Peter Johansson kommunalråd Lund.