Stockholms Hamnar vill stödja färjetrafikens återstart

Färjepassagerarna genererar årligen flera miljarder kronor i köpkraft och skapar cirka 8 000 arbetstillfällen. Foto: Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar och Visit Stockholm ansöker om EU-bidrag för att stärka besöksnäringen och stötta färjenäringens möjligheter till en snabbare och grönare återstart efter pandemin.

Stockholms Hamnar har beslutat att tillsammans med Visit Stockholm och i samarbete med färjerederierna Viking Line och Tallink Silja, samt ett antal aktörer inom besöksnäringen i Stockholmsregionen, ansöka om EU-stöd för att stärka företagens förmåga till återstart efter pandemin.

Stockholms besöksnäring har drabbats väldigt hårt under covid-19-pandemin och med nuvarande restriktioner har det normala och naturliga passagerarflödet med färjor över Östersjön helt avstannat. Kvar är nästan bara nyttotransporter och arbetsrelaterade resor. Detta påverkar många sektorer inom besöksnäringen som hotell, restauranger, evenemang, konferenser, shopping och sightseeing i hela Stockholmsområdet.

– Våra rederikunder har även under pandemin arbetat mycket aktivt för att utveckla sina produkter. Med ett gemensamt intresse för en hållbar besöksnäring ser vi fram emot att tillsammans i den här satsningen stärka färjepassagerarnas betydelse för Stockholmsregionens tillväxt, säger Thomas Andersson vd Stockholms Hamn.

Färjetrafiken via Stockholms Hamnars hamnar över Östersjön förser Stockholm med besökare dygnet runt, 365 dagar om året. Färjorna spelar en viktig roll för besöksnäringen som är mycket betydande för Stockholm och Sverige. Även om tecknen på fortsatt tillväxt för näringen varit goda, har krävande samhällsutmaningar i samband med covid-19-pandemin satt denna utveckling på paus.

– Den här ansökan ser vi som en viktig nyckel för att stötta hela Stockholms besöksnäring. Vi vill möjliggöra en fortsätt utveckling av en hållbar besöksnäring och stärka färjenäringens förmåga till återstart och omställning efter pandemin. Passagerartrafiken över Östersjön är oerhört betydelsefull för att attrahera besökare till både besöksnäringens och kulturens aktörer vilket är avgörande för hämta igen viktiga arbetstillfällen, slå vakt om vår attraktionskraft och öka tillväxten, säger Caroline Strand, vd Visit Stockholm.

Det planerade projektet är beroende av finansiering från Tillväxtverket som beviljar ett eventuellt stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Detta är en del av React-EU, en av EU:s satsningar för att möta effekterna av pandemin. Svar på om ansökan beviljas beräknas komma under sommaren 2021.

Med över 12 miljoner färje- och kryssningspassagerare under ett normalår är Stockholms Hamnar Sveriges i särklass största passagerarhamn och dessutom en av världens största. Färjepassagerarna genererar årligen flera miljarder kronor i köpkraft till Stockholmsregionen och skapar cirka 8 000 arbetstillfällen.