Ny rapport visar på sjöfartens betydelse för Stockholms tillväxt

Stockholms Hamnar genererar 1,8 procent av Stockholms läns totala bruttoregionprodukt. Foto: Stockholms Hamnar

En ny rapport framtagen av WSP Advisory visar hur viktig sjöfarten är för Stockholmsregionens tillväxt. Stockholms Hamnars verksamhet genererar 24 000 arbetstillfällen, ger 29,5 miljarder kronor i BRP och 2,9 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter.

– Siffrorna i denna rapport är tydliga. Sjöfartsstockholm spelar en viktig roll för regionens tillväxt med en hållbar varuförsörjning och blomstrande besöksnäring, säger Joakim Larsson (M) ansvarigt borgarråd Stockholms Hamnar.

Enligt rapporten genererar Stockholms Hamnars verksamhet 24 000 arbetstillfällen. Totalt motsvarar dessa arbetstillfällen 1,9 procent av Stockholms läns totala arbetsmarknad. Resultatet visar även att det BRP-tillskott som Stockholms Hamnar genererar uppgår till 29,5 miljarder kronor. Det motsvarar 1,8 procent av Stockholms läns totala bruttoregionprodukt år 2019.

– Vi har länge vetat att Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar ett normalår. Det känns betryggande att nu också ha siffror på den regionalekonomiska betydelsen. Våra hamnar är mycket viktiga för regionen, och nu har vi det svart på vitt, fortsätter Joakim Larsson.

Den sysselsättning som Stockholms Hamnars verksamhet genererar bidrar även med skatteinkomster genom kommunalskatten. Dessa kommunala skatteintäkter beräknas uppgå till 2,9 miljarder kronor. Det motsvarar 1,6 procent av de totala kommunala skatteintäkterna i Stockholms län år 2019.