Swedavias egen flygplatsverksamhet blir fossilfri

Swedavia når milstolpe i klimatomställningsarbetet. Foto: Svante Örnberg.

Strax före årsskiftet och som en av de första flygplatsoperatörerna i världen blev den verksamhet som drivs i Swedavias regi vid bolagets tio flygplatser fossilfri. Det konstaterar bolaget i sin års- och hållbarhetsredovisning för 2020. Swedavia arbetar nu vidare med att stötta andra flygplatsaktörer att ställa om, med särskilt fokus på flygets klimatomställning.

Swedavia bedriver idag en omfattande flygplatsverksamhet runt om i Sverige, som bara för drygt tio år sedan genererade utsläpp cirka 8 000 ton fossil koldioxid årligen, och som nu har reducerats till noll. Omställningen innebär bland annat att samtliga flygplatser idag drivs med förnybar el och värme/kyla, reservkraften går på förnybart bränsle samt att Swedavias fordonsflotta går på eldrift eller förnybara bränslen.

– Swedavia vill vara en pådrivande kraft i klimatomställningen. Därför är jag oerhört stolt över att vår egen flygplatsverksamhet, som en av de första i världen, nu är fri från fossila koldioxidutsläpp. Det är ett resultat av ett enträget arbete som har krävt målmedvetenhet, investeringar, innovation och samarbeten med partners för att nå ett mål som många inte trodde var möjligt, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Swedavias har genom åren arbetat systematiskt med att minska klimatpåverkan från flygplatsverksamheten och särskilt att minimera utsläppen av fossil koldioxid i den egna verksamheten. 2006 blev Swedavia klimatneutralt och 2011 sattes målet att Swedavias utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten skulle reduceras till noll vid utgången av 2020. De första flygplatserna att nå målet var Ronneby Airport januari 2017 samt Visby Airport och Luleå Airport under 2018.

Att ställa om till förnybar uppvärmning av byggnader samt att göra fordonsflottan och maskinparken fossilfri har haft störst påverkan. Swedavia äger idag cirka 800 fordon, varav nästan 300 på Stockholm Arlanda Airport. Nära hälften av fordonsflottan är numera eldriven och övriga fordon drivs med förnybara drivmedel, till exempel biogas. Bara under åren 2015 till 2020 har Swedavia investerat närmare 650 miljoner kronor i en förnyad och fossilfri fordonsflotta.