Internationell flygtrafik till Arlanda fortsätter att återhämta sig

Bokningsvolymerna på Arlanda halverade. Foto: Swedavia

Den internationella flygtrafiken till Arlanda fortsätter att återhämta sig. Under augusti månad 2021 närmar sig bokningsvolymen ungefär hälften av den nivå som förelåg under samma månad 2019.

– Utvecklingen understryker att flyget är ett oerhört effektivt sätt att överbrygga stora avstånd och att det i grunden finns en stor efterfrågan. Nu går det stabilt uppåt i takt med att förutsättningarna att resa förbättras med lättade restriktioner och utbudet på linjer återkommer, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Genom exklusiv data från den internationella flygorganisationen IATA:s bokningssystem kan Stockholms Handelskammare analysera de internationella bokningarna till Arlanda och se att bokningsvolymen ligger klart över fjolårets nivåer.

Under senaste halvåret bokades sammantaget 96 517 internationella resor till Arlanda under augusti månad, var av 84 717 av resorna bokades under maj, juni och juli. Sammantaget ökar nivån på bokningar som genomfördes i maj, juni och juli för avresa i augusti med 206,4 procent jämfört med föregående år.

– Människors önskan att resa och uppleva världen finns kvar trots att pandemin dramatiskt försämrat möjligheterna till det och dessutom stängt ner stora delar av utbudet. När det nu sakta återkommer så följer resandevolymerna med, säger Carl Bergkvist.

Sammantaget närmar sig bokningsvolymen för augusti månad sakta men säkert halva den volym som bokades under augusti 2019. Under maj, juni och juli månad i år bokades sammantaget 53,8 procent färre resor med avgång i augusti jämfört med under samma period 2019.

Under 2020 var bortfallet i motsvarande jämförelse 84,9 procent.

– Det är fortfarande långt kvar till normala nivåer, men vi ser tecken på att det internationella flygandet till Arlanda ser ut att fortsätta under hösten. Det talar starkt för att föreställningen att det går att lägga ned Bromma flygplats är förhastad och felaktig. När flyget återgår till tidigare nivåer, vilket kan ske relativt snart, kommer Sverige behöva huvudstadsregionens flygkapacitet, säger Carl Bergkvist.