SKL upphandlar laddpunkter

Regioner kan använda sig av SKL:s DIS och slipper göra en egen upphandling, Arkivbild

SKL Kommentus genomför nu en upphandling av laddpunkter, som avser både snabb-, destinations- och normalladdning samt tillhörande tjänster. De använder sig av dynamiskt inköpssystem, DIS, och det innebär att leverantören först kvalificerar sig i en eller flera kategorier. Därefter finns möjlighet att lämna anbud på enskilda anbudsinbjudningar, men det finns inget krav på att leverantören måste lämna anbud.Upphandlingen är öppen till 2026 så att det ger möjlighet att vara leverantör 5 år framåt.

Kommuner och regioner som vill investera i elbilsladdning kan använda sig av SKL:s DIS och slipper därmed göra en egen upphandling, vilket kan underlätta och snabba på processen. Hittills har inte så många leverantörer kvalificerats sig i DIS:et och vi skulle därför vilja uppmana leverantörer att göra det och därmed skapa möjligheter för framtida affärer.

I Stolpe in för Stad och Land hjälper vi kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län att ta fram laddinfrastrategier och att ställa om sin fordonsflotta till att bli mer ofossil. Elektrifieringen är ett viktigt verktyg och vi ser att intresset för att investera i laddplatser för de egna och de anställdas fordon ökar hos kommunerna.