Otillåten direktupphandling kostar Nyköpings kommun 600 000 kronor

Nyköpings kommun upphandlade markarbeten i strid med upphandlingsreglerna. Arkivbild

Nyköpings kommun tecknade avtal om beläggnings- och markarbete utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling och yrkar att kommunen ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Nyköpings kommun annonserade vid två tillfällen upphandlingar av ett nytt ramavtal för beläggnings- och markåterställningsarbeten. Båda upphandlingarna avbröts av kommunen på grund av att upphandlingsdokumenten visade sig innehålla brister som riskerade att leda till anbud med taktisk prissättning.

Därför tecknade kommunen nytt ramavtal om beläggnings- och markarbeten. Avtalet annonserades inte enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalets värde uppgår till 9 500 000 kronor. Konkurrensverket anser att kommunen har genomfört en otillåten direktupphandling.

– En upphandlande myndighet måste planera sin upphandling med så god framförhållning att avtal kan tecknas utan att den upphandlande myndigheten bryter mot upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Linköping och yrkar att Nyköpings kommun ska betala 600 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.