Mindre entreprenadföretag utestängda från upphandlingar

Maskinentreprenör i arbete med Förbifart Stockholm. Foto: Ryno Quantz

Över 4 000 företag med drygt 20 000 anställda som specialiserat sig på att bygga infrastruktur utnyttjas inte av Trafikverket. Av landets alla maskinentreprenörer med kompetens inom tung anläggning är det bara 10 procent som anser att det fungerar att lämna anbud där staten genom Trafikverket är beställare.

– Även om vissa förbättringar har skett är det uppseendeväckande att inte mer ha gjorts för att skapa förutsättningar för små- och medelstora företag att bjuda på Trafikverkets anbud. Det borde ligga i deras egenintresse och det är ett underutnyttjande av en kompetent bransch som i många fall utför samma jobb men då som underleverantör, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna (ME).

Undersökningen bland Maskinentreprenörernas medlemmar är en del i förbundets konjunkturbarometer MEKO som görs av Navet Analytics. Maskinentreprenörer i landet är beredda och vill konkurrera med de aktörer som Trafikverket annars ofta väljer. Men förfrågningsunderlagen är för otydliga och komplexa, och entreprenaderna utformade i storlekar som stänger ute den konkurrens som skulle behövas för att byggprojekten bättre ska hålla tiderna och inte dra över i budgeten.

– Det här är högst olyckligt, och det måste förändras, för Trafikverket är inte särskilt framgångsrika när det gäller upphandlingar. Man kan säga att förfrågningsunderlagen är fel utformade även för Trafikverket och skattebetalarna. De stora projekt som upphandlas enligt rådande regelverk håller sällan budget och tidplan. Enligt Riksrevisionen ökar i kostnaden för drift och underhåll av våra vägar i genomsnitt med 40 procent mot det upphandlade priset. Det finns liknande indikationer när det gäller järnvägen, och det ska bli intressant att se vad Riksrevisionen kommer fram till där när rapporten redovisas nästa år, säger Magnus Persson, ordförande för ME.

Lösningen på problemet finns hos Trafikverket. 43 procent av landets maskinentreprenörer vill lämna anbud med anser att entreprenaderna är för stora för att kunna räknas hem, eller att anbudsförfarandet är för krånglig. Riksrevisionen menar också att Trafikverket upphandlingar har brister, att kontrakten är känsliga för obalanserad budgivning och att Trafikverket får svårt att bedöma vilket anbud som ger lägst kostnad.