VTI utvärderar varierande hastighetsbegränsningar

Variabla hastighetsgränser ska förbättra framkomligheten. Foto: VTI/Katja Kircher

Varierande hastighetsbegränsningar kommer att testas för att förbättra framkomligheten på en motorvägssträcka vid Södertälje. Forskare från VTI och Linköpings universitet har deltagit i framtagandet av den styralgoritm som används och kommer att utvärdera effekterna.

Den vägsträcka vid Södertälje som omfattas sträcker sig mellan Saltskog och Moraberg på E4:an i höjd med Södertälje Syd. Där införs så kallade variabla hastighetsgränser med målet att förbättra framkomligheten. Idag finns ett system för att kövarna men nu kommer alltså varierande begränsningar av hastigheten – skyltning med ”röd ring” – att också att användas för att trafiken ska flyta bättre.

Forskare från VTI och LiU har varit med i processen och gett råd om hur en algoritm skulle kunna se ut för att öka framkomligheten samtidigt som den ger en starkare förankring i trafikföreskriften. Trafikföreskrifter måste kunna formuleras så att det går att förstå varför skylten visar en viss hastighet för att därigenom kunna utföra hastighetsövervakning och öka efterlevnaden till den visade hastigheten. Efterlevnad av hastighetsgränserna är viktigt för att uppnå önskad effekt av systemet.

Metoden för utvärderingar som forskarna utvecklar och använder är även tänkt att kunna användas på andra sträckor i landet. Den kan också bidra till utvecklingen av så kallade ITS, Intelligenta transportsystem, generellt.

– Den här typen av utvärderingar är inte så vanliga, men ger en ökad förståelse för hur trafiken påverkas av olika typer av ITS-åtgärder, vilket är viktigt för implementering av framtida system, säger Ellen Grumert, forskare på VTI och LiU.