AFRY tar motorvägsuppdrag i Norge

AFRY detaljprojekterar ny 17 kilometer lång fyrfilig motorvägssträcka i östra Norge. Foto: AFRY

AFRY har slutit ett avtal med den franska entreprenören Eiffage, avseende detaljprojektering av en ny 17 kilometer lång fyrfilig motorvägssträcka av E18 i östra Norge. Det totala värdet för vägutbyggnaden är cirka fem miljarder norska kronor. E18-sträckan Landgangen–Rugtvedt är ett av de största och mest komplexa infrastrukturprojekt i Norge. Det omfattar en rad broar och tunnlar. För att optimera samarbetet mellan de olika parterna kommer en helt digital plattform att användas.

– Att vinna detta kontrakt betyder mycket för AFRY i Norge. Vi ser fram emot att använda vår omfattande kompetens för att lösa utmaningarna och utveckla en heltäckande och hållbar infrastrukturlösning tillsammans med Eiffage och Nye Veier. För oss som ingenjörs- och designföretag är det en fjäder i hatten att få leverera det första CEEQUAL-miljöcertifierade vägprojektet till Nye Veier, säger Anton Husøy, Transportdirektör inom AFRY.

Samarbetet mellan Eiffage och AFRY inleddes genom informella samtal för mer än två år sedan.

– Eiffage är en mycket kompetent och innovativ entreprenör med bred erfarenhet från stora och komplexa internationella infrastrukturprojekt. Eiffage etablerades under första hälften av artonhundratalet och har, för att bara nämna några av många referensprojekt, varit engagerat i byggandet av Louvrepyramiden, operahuset i Sydney och Millau viadukten i Frankrike, säger Husøy.

I sitt första projekt i Norge samarbetar Eiffage med AFRY för att utveckla projektdesignen.

– Förutom att arbeta med utvecklingen av det övergripande konceptet delar vi med oss av vår kunskap om den norska marknaden och våra erfarenheter av Nye Veiers upphandlingsprocess – och vi har introducerat andra norska partners till Eiffage, säger Husøy.