Planeringen av Norrbotniabanan riskerar att läggas på is

Norrbotniabanan riskerar att försenas. Karta: Norrbotniabanan

Bygget av Norrbotniabanan riskerar att försenas och länsstyrelsen i Västerbotten vädjar nu till regeringen om hjälp. Tillförs inte mer resurser måste planeringen av den nya järnvägen läggas på is, fastslår Helene Hellmark Knutsson, landshövding i en artikel i DI.

Di har tidigare rapporterat hur de offentliga investeringarna i vägar och järnvägar hamnat på efterkälken i norra Sverige. Norrbotniabanan, en 27 mil lång järnväg som är tänkt att gå mellan Umeå och Luleå, är ett tydligt exempel.

Efter flera års planering har man endast kommit igång med en liten sträcka på 12 kilometer närmast Umeå. Ytterligare en etapp fick godkänt strax före jul, men kring merparten av projektet finns fortfarande stora frågetecken.

– Med de resurser vi har nu så kan vi inte klara den tidsplan som har satts upp. Vi kommer att bli en bromskloss i det här, för vi har inte tillräckligt med resurser eller personal, säger Helene Hellmark Knutsson till tidningen.