Containervolymerna ökar i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn ökar containervolymerna trots corona. Foto: Göteborgs hamn

Det globala logistikåret 2020 präglades starkt av Covid-19-pandemin med bland annat stor rörlighet i efterfrågan på industrins produkter och transportbehov som följd. Men i Göteborgs hamns containervolymer för helåret syns inga coronaeffekter – istället har volymerna ökat.

– 2020 ställde höga krav på oss alla i och kring Göteborgs hamn, vår flexibilitet och anpassningsförmåga har ställts på prov. Efter förutsättningarna och med facit i hand har vi gjort nästan allting rätt i hamnen, där vi till och med lyckats öka på sina håll. Samtliga terminaloperatörer i hamnen ska ha en eloge, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

Redan den 1 februari vidtogs åtgärder för att lyckas hålla hamnen öppen och fri från störningar till följd av pandemin. Ovanpå det har man haft fokus på att snabbt möta de nya förutsättningar som pandemin skapat.

– I det korta perspektivet har det handlat om det rent operationella, att fortsätta vara en tillgång för industrin i navigeringen genom detta. Exempelvis genom att säkra tillgång på tomcontainers för industrin när det varit brist över stora delar av världen, och tillse att det funnits möjligheter till mellanlagring. Och inte minst garantera full, obruten funktionalitet i hamnen säger Elvir Dzanic.

På längre sikt har året handlat om att inte tappa tempo i hamnens utvecklingsplaner. Hamnen har ett långsiktigt investeringsprogram där man under året exempelvis tagit viktiga steg i hamnens farledsfördjupningsprojekt Skandiaporten, såväl som i den nya terminalen Arendal 2. En ny järnvägsansluten omlastningsterminal, Sveaterminalen togs i drift under året, samtidigt som hamnen startade en digital helomvandling som bland annat ska öka visibiliteten i godsflödena.

– Vi har stärkt vår balansräkning under året, bland annat genom att minska vårt framtida lånebehov. Det ger oss möjlighet att nu fortsätta våra satsningar på miljö, digitalisering och andra kundvärden som gör att gods kan transporteras på ett ännu effektivare och miljövänligare sätt framöver, säger Elvir Dzanic.

I hamnens övriga segment hade Covid-19 större påverkan. Mest drabbad blev passagerartrafiken i hamnen. Kryssningsturismen världen över stängde ner nästan omedelbart vilket också fick konsekvenser i Göteborgs hamn. Färjetrafiken drabbades hårt av reserestriktioner som drog ner passagerarantalen rejält.