Nu startar auktionerna för 5G-nätet

Nu startar auktionerna för 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Arkivbild

Nu startar auktionerna av tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Genom tilldelningen vill PTS stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster och skapa en plattform för den kommande 5G-utbyggnaden.

Den första auktionen som gäller 3,5 GHz-bandet startar i dag och följs när den är klar av auktionen i 2,3 GHz-bandet. Fyra budgivare har godkänts för att delta i auktionerna, som beräknas pågå i 2-10 arbetsdagar, men kan ta längre tid.

3,5 GHz-bandet omfattar totalt 320 MHz maximalt 15 nationella tillstånd, medan 2,3 GHz-bandet omfattar 80 MHz maximalt 8 nationella tillstånd. Auktionsformen är en så kallad klockauktion, en auktion i flera budrundor som genomförs över internet.

PTS håller två auktioner, där 3,5 GHz-bandet tilldelas först. Om maximalt tre aktörer lägger bud i 3,5 GHz-auktionen kommer 2,3 GHz-auktionen att genomföras som en renodlad auktion. Om fler än tre aktörer deltar i 3,5 GHz-auktionen och minst en av dessa lägger bud på minst 80 MHz utan att vinna tillstånd kommer dessa ytterligare aktörer att ha möjlighet att förvärva samtliga 80 MHz i 2,3 GHz-bandet.

Lägsta bud i tilldelningen är 1,5 miljarder för 3,5 GHz-bandet (100 miljoner per tillstånd om 20 MHz) och 160 miljoner - 20 miljoner per tillstånd om 10 MHz för 2,3 GHz-bandet. Om 2,3 GHz-bandet tilldelas utan konkurrens är lägsta budet 400 miljoner för detta band.

Efter varje avslutad auktionsdag, under huvuddelen av auktionen för respektive frekvensband, kommer information om totalt antal genomförda budrundor, budnivån i den senaste budrundan och den sammanlagda efterfrågan publiceras på pts.se/3500mhz.