Utlyser bredbandsstöd på 1,6 miljarder kronor

Bredbandsstöd är viktigt för att uppnå regeringens bredbandsstrategi. Arkivbild

Nu utlyser Post- och telestyrelsen, PTS, bredbandsstöd i hela Sverige. Totalt finns det närmare 1,6 miljarder kronor att fördela i bredbandsstöd under 2021. Stödmedlen kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland. PTS avser att fördela medlen proportionerligt mellan de tre utlysningsområdena baserat på antal byggnader som saknar homes passed, samt är möjliga att stödfinansiera. Medlen kommer också att riktas systematiskt mot glesbygd.

– Det finns mycket stödmedel att ansöka om, så chanserna att få bredbandsstöd är mycket goda. Genom PTS bredbandsstöd skapas förutsättningar för snabbt bredband på många nya platser i landet. Vi ser fram emot många ansökningar från olika typer av nätbyggare, säger Jenny Wilke Blanck, PTS avdelning för bredbandsstöd.

Fram till den 9 augusti är det möjligt att ansöka om PTS bredbandsstöd. Både privata och offentliga aktörer kan söka stöd för att bygga ut bredband. Nationella operatörer, stadsnät och fiberföreningar kan söka stödet om de uppfyller kraven. PTS ger stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som möjliggör överföring av data med en hastighet om minst 1 Gbit/s för slutkund. 

– PTS bredbandsstöd är en viktig pusselbit för att uppnå regeringens bredbandsstrategi. Det är viktigt för den fortsatta digitaliseringen i Sverige, säger Jenny Wilke Blanck.