Infranord köper norska ProRail AS

Förvärvet av ProRail AS är strategiskt viktigt för att stärka Infranord. Foto: Infranord

Infranord växer i Norge genom förvärvet av det norska signalteknikbolaget, ProRail AS med sju anställda. 

– Förvärvet av ProRail AS är ett strategiskt viktigt steg för att stärka Infranords position inom digitalisering och proaktivt underhåll. Med ProRail AS spetskompetens inom signal och projektledning har vi möjlighet att leverera ett ännu bättre erbjudande till våra kunder för att bygga och underhålla framtidens järnväg, säger Henrik Löfgren, vd Infranord.
 
ProRail AS bildades 2010. Företaget har spetskompetens inom signal och digitalisering med fokus på ingenjörstjänster och projektledning. ProRail AS bidrar med viktig kompetens och erfarenhet inom European Rail Traffic Management Systems, ERTMS, för järnväg samt Communications Based Train Control, CBTC, för spårväg. 

Infranord Norge AS förvärvar 67 procent av aktierna i ProRail AS och har option på att köpa resten av bolaget. ProRail AS blir i och med detta ett eget bolag inom Infranord som kommer att bygga vidare på den digitalisering och automationsförnyelse som pågår inom den nordiska järnvägen och tunnelbanan.
 
– Aktivitetsnivån på den norska signalmarknaden kommer att förändras och öka avsevärt de kommande åren. Vi ser fram emot att bli en del av Infranord som en viktig och spännande marknadsanpassning och tror att vi tillsammans kommer att ha en bra position för att utveckla verksamheten inom signal och digitalisering i både Norge och Sverige, säger Espen Ulvmoen, styrelseledamot och en av huvudägarna till ProRail AS.

– Vi har haft ett bra samarbete med ProRail AS och deras duktiga medarbetare i flera år. Genom förvärvet stärker vi varandra och för Infranords del innebär det att vi säkrar viktig kompetens och ökar vår konkurrenskraft och tillväxt, säger Rolf Roverud, Administrerande Direktör, Infranord Norge AS.