Stena Line får landström i Kiel

Landström minskar utsläppen av koldioxid med 2 700 ton per år. Foto: Stena Line

Nu har den första landströmsanläggningen i Kiels hamn invigts. Stena Line kopplar nu upp sig till grön landström vid de dagliga hamnuppehållen i Kiel vilket årligen minskar utsläppen av koldioxid med 2 700 ton per år. Landström är en viktig del av Stena Lines hållbarhetsstrategi och totalt har Stena Line 14 fartyg uppkopplade till grön el vid sju terminaler i Sverige, Tyskland och Holland. Anläggningen i Kiel kommer att förse Stena Lines tysklandsfärjor Stena Germanica och Stena Scandinavica med 100 % förnyelsebar el. Totalt minskar detta årligen bränsleförbrukningen med 900 ton och koldioxidutsläppen minskar därmed med 2700 ton. Det bidrar också till en bättre stadsmiljö med reducerad bullernivå och NOX-, SOX- och partikelutsläpp.

Landström är en viktig del av Stena Lines hållbarhetsstrategi och totalt har Stena Line nu möjlighet att koppla upp sig till grön landström med 14 fartyg vid terminalerna Kiel, Karlskrona, Trelleborg, Norvik, Hoek van Holland samt de två terminalerna i Göteborg. Totalt reducerar detta årligen rederiets utsläpp med 13 000 ton koldioxid.

– Landström är viktigt av två anledningar. För det första bidrar det till en bättre stadsmiljö och renare luft i de hamnar där vi trafikerar. Men det handlar också om att framtidssäkra vår verksamhet då vi ser en ökad elektrifiering i samhället och i våra hamnar med eldrivna hamnfordon, lastbilar, bilar och slutligen eldrivna färjor”´, säger Stena Lines VD Niclas Mårtensson som också är ledamot i Regeringens Elektrifieringskommission.

Tidigare i år lanserade Stena, Batteryloop, DNV GL och hamnarna i Kiel och Göteborg ett projekt för att kartlägga och utvärdera möjligheter att återanvända litium-jonbatterier från transport- och fordonsindustrin i så kallade energilager i hamnar, för att exempelvis ladda en elfärja eller andra elfordon, i framtiden. Projektet löper under två år och delfinansieras av EU genom innovationsenheten INEA, Innovation and Networks Executive Agency.