Största hamnutbyggnaden i Göteborg på 40 år

Visionsbild som visar den nya hamnen i Arendals terminalyta med två etapper utbyggda. Bild: Göteborgs Hamn

180 000 kubikmeter muddermassor återanvänds just nu som fyllnadsmaterial i bygget av Göteborgs hamns nästa stora miljardinvestering. När massorna stabiliserats och solidifierats och ytterligare markarbeten är genomförda kommer 140 000 kvadratmeter ny, efterlängtad terminalyta vara tillgänglig i Göteborgs hamn.

I Göteborgs hamns ytterhamnar pågår den största hamnutbyggnaden i Göteborg sedan 1970-talet. Terminalen blir 140 000 kvadratmeter stor (motsvarande cirka 20 fotbollsplaner) och kommer att ligga i direkt anslutning till övriga terminaler i ytterhamnarna.

– Terminalen är en viktig del av hamnens långsiktiga expansionsplaner som kommer att stärka Göteborgs position som Nordens logistikhuvudstad. Genom att vi nästan uteslutande använder återanvänt material i projektet kan vi också expandera med hänsyn, säger Joakim Grenmarker, projektägare på Göteborgs Hamn AB.

Det var under hösten 2018 som byggnationen av en helt ny hamnterminal i Göteborgs hamn gick in i skarpt läge. Sedan dess har 1 500 pålar genom havsbotten ner i berggrunden, Arendalsviken har vallats in med sprängsten från en intilliggande kulle. Genom invallningen har viken blivit en bassäng som framöver kommer att bli terminalyta. Men först ska bassängen fyllas med cirka 180 000 kubikmeter förorenade muddermassor, och det arbetet pågår just nu.

När muddermassorna fyller bassängen trängs vatten undan som behöver renas och kontrolleras innan det återförs i havet.

– Det sker genom att tillsätta koldioxid i vattnet från utfyllnadsbassängen, vilket sänker PH-värdet så föroreningar kan fällas ut. Sedan pumpas vattnet vidare till en sedimentationsbassäng och vidare till ett sand- och aktivt kolfilter. Vi undersöker och skickar vatten på analys en gång i veckan för att säkerställa att vattnet är redo att pumpas ut i havet, säger Kristina Bernstén, miljöingenjör på Göteborgs Hamn.