Rejlers förvärvar teknikkonsultbolaget Geosigma

Geosigmas borrutrustning ger flexibilitet och minimerar ledtider. Foto: Geosigma

Rejlers förvärvar 100 procent av aktierna i det svenska teknikkonsultbolaget Geosigma Holding som totalt förväntas omsätta cirka 175 miljoner kronor under 2020. Geosigma är främst känt för sin ledande kompetens inom berg, hydrogeologi och förorenad mark men har även etablerade marknadspositioner inom geoteknik, mark/gata/VA-projektering samt bygg- och anläggningskonstruktion. Geosigma stärker Rejlers erbjudande inom dessa tillväxtområden som härigenom ökar sin exponering mot offentliga beställare.

Köpeskillingen uppgår till cirka 172 miljoner kronor och betalas med kontanta medel. Konsolidering av Geosigma sker omgående. Geosigma bildar från första dagen en ny division i Rejlers Sverige med Geosigmas vd Per Aspemar som divisionschef och medlem av Rejlers Sveriges ledningsgrupp. Rejlers Sverige får med Geosigma sin femte branschfokuserade division och täcker Sverige genom närmare 40 kontor från Malmö till Luleå. Förvärvet av Geosigma medför transaktions- och integrationskostnader om cirka 5 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020.

– Förvärvet av Geosigma stärker den interna expertisen och vår position inom miljö och samhällsbyggnad och vi kan nu erbjuda våra kunder inom industrin, energi, byggnad och infrastruktur konsulttjänster i form av helhetslösningar. Med detta förvärv kan vi ännu bättre stötta våra kunder genom ett omfattande djup och stor bredd i kompetens, säger Jenny Edfast, vd för Rejlers Sverige.

– Jag ser väldigt positivt på att Geosigma blir en del av just Rejlers. Rejlers har en bolagskultur som liknar vår med en bra blandning av affärsmässighet, lärande och det personliga. Som en del av Rejlers kan vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och fortsätta vara en högt värderad partner med hög expertis och pålitlighet som vårt signum, säger Per Aspemar, vd för Geosigma Holding.