Trelleborgs infrastruktursatsningar skapar fastighetsvärden på 6 miljarder

Visualiseringsbild av framtida ringväg vid Gyllevägen. Bild: Trelleborgs kommun

Genomförandet av Trelleborgs kommuns planerade infrastruktursatsningar skapar fastighetsvärden på uppemot 6 miljarder kronor. Detta presenteras i en nyttoberäkning som gjorts av nationalekonomerna professor Johan Klaesson och ekonomie doktor Lars Petterson vid Jönköpings Internationella Högskola. Beräkningen visar ekonomiska förutsättningar för sammanhållen stadsutveckling i Trelleborg genom att bygga en östlig ringväg och en östlig hamninfart. Enligt rapporten skapas fastighetsvärden i ett intervall mellan 4 och 6 miljarder kronor i dagens prisnivå, samt en befolkningsökning med drygt 10 000 invånare fram till 2040.

Resultatet av rapporten kommer att presenteras och diskuteras vid ett digitalt livesänt seminarium i Trelleborgs kommun. Förutom nationalekonomerna deltar representanter från Trelleborgs Hamn, näringslivet och Kriminalvården. Seminariet kommer kunna följas via kommunens webbplats och deltagare har möjlighet att ställa frågor via nätet.