Grönare anläggningsmaskiner och tekniker i Göteborgs Hamn

Framöver ska arbeten kunna genomföras på ett klimatsmart sätt i Göteborgs Hamn. Bild: Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn ska  för första gången använda nya upphandlingskrav för utvalda entreprenader i syfte att minska koldioxidutsläppen i hamnen, samt för att driva på användandet av grönare anläggningsmaskiner och tekniker.

Idag kommer hela 20 procent av transportsektorns CO2-utsläpp ifrån entreprenadmaskiner. Andelen bedöms öka till 50 procent då utvecklingen av utsläppsfria vägtransporter hela tiden tar steg mot mindre utsläpp. Med målet att hjälpa till att minska utsläppen ytterligare även på entreprenadsidan har projektet ”Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser” initierats av Göteborgs Stad och Business Region Göteborg. Göteborgs Hamn deltar och blir först ut med att genomföra en upphandling med de nya upphandlingskraven.

– Att vara pilot i detta projekt rimmar helt och hållet med att vi ska vara den mest konkurrenskraftiga hamnen i världen, och då måste vi gå i bräschen på många områden. Det känns roligt att vara loket i detta, även om det kommer att kräva mer resurser av oss som beställare, säger Dirk Wallem, procurement manager på Göteborgs Hamns inköpsavdelning.

I projektet har fem olika krav tagits fram som var och för sig kan passa olika projekt och som kan skärpas allteftersom marknaden mognar. Kraven innebär till exempel att det går att kräva att en viss andel maskiner, arbetsmoment eller energiförbrukning ska vara utsläppsfria.

Det finns också en möjlighet i att ta in alternativa anbud från samma leverantör, där denne räknar både på att bygga konventionellt, alternativt utsläppsfritt. Det utsläppsfria alternativet ges då kvalitetspoäng för att räkna ett prisavdrag, med möjlighet att jämföra kostnaden mot konventionellt byggande. Man kan då jämföra anbuden från en och samma anbudsgivare och får en prislapp på vad det kosta att bygga utsläppsfritt.

– Just nu tittar vi tillsammans med vår infrastrukturavdelning på våra kommande projekt och undersöker vilket som skulle kunna lämpa sig som vårt pilotprojekt. Så fort vi hittar vi ett lämpligt projekt så ska vi ställa kraven skarpt i den upphandlingen, säger Dirk Wallem.