Reningsverk i Trollhättan får biologisk rening

Förbättrad kväverening sänker utsläppsnivåerna i Trollhättan. Foto: Cowi

Trollhättan Stad växer och behöver därför anpassa avloppsreningsverket på Arvidstorp. Detta sker genom att öka kapaciteten på verket för att kunna ta emot avloppsvatten från fler hushåll, säkerställa en långsiktig lösning för kväverening och flytta slamhanteringen från berget till en ny byggnad på anläggningen.

Hållbarhet och miljöpåverkan är centralt när anläggningen ska byggas ut. Samtidigt som reningsverkets kapacitet ska ökas ska utsläppsnivåerna sänkas genom modern och innovativ teknik. Trollhättan Energi har anlitat COWI för att utreda bästa teknikval och förprojektera för upphandling av en totalentreprenad.

– Det är ett projekt där många discipliner ska enas om det rätta teknikvalet och optimerad layout, där bergrummet behöver byggas ut och transporter av bergvolymer skapar ett logistiskt problem där framkomligheten är begränsad, och där drift av befintliga linjer inte får störas under utbyggnationen, säger Alexander Erskine, projektledare division Industri på COWI.

Projektet går ut på att avloppsreningsverket ska få en tredje linje för biologisk rening och förbättrad kväverening av befintliga två linjer. Reningsverket är beläget i ett bergrum som ska byggas ut för att göra plats för den utökad kapaciteten. Den utökade anläggningen i Trollhättan planeras att tas i bruk till 2025.