Snart öppnar Marieholmstunneln för trafik

Marieholmstunneln skapar nya körvägar. Foto: Trafik Göteborg

Snart öppnar Marieholmstunneln för trafik – därmed får göteborgarna ännu en älvförbindelse.

– Detta kommer att öka robustheten i Göteborgstrafiken, säger projektchefen Stein Kleiven.

Bygget av Marieholmstunneln – en tunnel som går under Göta älv mellan Marieholm och Tingstad – lider mot sitt slut. Snart öppnar Göteborgs nya älvsförbindelse för trafik men innan dess återstår en del arbeten.

– Vi fortsätter med installationsarbeten, genomför säkerhetsövningar med polis, räddningstjänst och ambulanspersonal och håller utbildningar inom trafikstyrning. Utöver detta ska vägar och sidoytor färdigställas, säger Stein Kleiven, projektchef för Marieholmsförbindelsen.

Enligt Stein Kleiven är Marieholmstunneln efterlängtad. Utan tunneln hade flera andra projekt inte kunnat genomföras, framförallt det kommande underhållsarbetet i Tingstadstunneln.

– Marieholmstunneln kommer att avlasta Tingstadstunneln med cirka 50 000 fordon per dygn. Med en ny älvförbindelse minskas också sårbarheten i Göteborgs trafiksystem. Händer det en olycka i Tingstadstunneln så kan trafikanter välja Marieholmstunneln och vice versa, säger han.

När Marieholmstunneln öppnar blir det såklart nya körvägar och körmönster för bilisterna i Göteborg.

– Principen är att trafiken i nord-sydlig riktning ska välja Tingstadstunneln medan trafiken i väst-östlig riktning ska välja Marieholmstunneln. Alltså kommer du exempelvis från Lundbyleden och ska till E20 mot Partille så väljer du Marieholmstunneln, säger Stein Kleiven.