Nu lanseras 5G-nätet i landets största städer

Telias 5G utrullning fortsätter. Foto: Telia

Utbyggnaden av Telias 5G nät har pågått för fullt sedan invigningen i Stockholm i maj. Nu lanseras 5G-nätet i ett flertal av landets största städer, från Luleå i norr till Malmö i söder. Den utbyggnad av 5G-nätet som lanseras täcker framförallt städernas stadskärnor, där många människor är i rörelse samtidigt.

– Vi gör nu en storsatsning på 5G över hela Sverige, från Luleå i Norr till Malmö i söder. En satsning som stärker landets digitala infrastruktur och som är en viktig förutsättning för en hållbar omstart och fortsatt digital utveckling med fokus på mer innovation och möjligheter för både samhälle och människor, berättar Anders Olsson, VD för Telia Sverige.

I Omstartskommissionens rapport pekas digitaliseringen ut som ett av tio viktiga strategiska områden för stärka Sveriges konkurrenskraft och utvecklingsförmåga på ett långsiktigt hållbart sätt. För att kunna accelerera digitaliseringsarbetet krävs tillgång till god uppkoppling.

5G bidrar till högre datahastigheter, kortare svarstider och drivs av 100 procent förnybar el. 5Gs unika tekniska egenskaper krattar manegen för mer innovation och fler digitala tjänster inom flera olika delar av samhället. Ta till exempel autonoma transporter, automatiserad produktion och smartare elförbrukning i fastigheter eller distansvård och nya spelupplevelser i mobilen.

Genom 5G breddas de digitala motorvägarna och ny fräsch kapacitet tillförs i mobilnätet. Det behövs då behovet av data fortsätter att öka i takt med att vi använder allt fler avancerade tjänster i våra mobiler och andra uppkopplade enheter. Just nu lanserar flera stora smartphone-tillverkare 5G-redo mobiler.

5G-nätet ersätter inte dagens 4G-nät, de bägge teknikerna kompletterar varandra och kommer fortsätta utvecklas. Till exempel så satsar nu Telia på att erbjuda snabbt bredband via mobilnätet på platser där det idag saknas fiber. Det är en lösning som nu nyttjar 4G-nätet men som över tid även kommer levereras över 5G.