Telia levererar digital infrastruktur

Telia att förvalta infrastrukturen till elnätsföretaget Ellevios nya datakommunikationsnät. Foto: Telia

Telia och dotterbolaget Telia Cygate kommer att leverera och förvalta infrastrukturen till elnätsföretaget Ellevios nya datakommunikationsnät som ska koppla upp alla elnätsstationer, cirka 8000. Avtalet sträcker sig över 10 år och är en del av energibolagets satsning på att bygga smarta elnät - en avgörande insats för den fortsatta elektrifieringen av samhället.

Att koppla upp och digitalisera elnäten är en förutsättning för utvecklingen av smarta elnät – som integrerar information från alla som är anslutna till det – elproducenter, elkonsumenter, och sådana som är både och, samt analyserar den informationen och sedan agerar utifrån den. Det kommer att göra det möjligt för Ellevio och andra elnätsbolag att alltid balansera utbud och efterfrågan på el, även då stora delar av elproduktionen kommer att variera med väder och vind.

– Elektrifieringen av samhället är ett av vår tids stora paradigmskiften och är viktig för en hållbar omställning av samhället samt ett konkurrenskraftig Sverige. Jag är därför oerhört stolt över att Telia nu fått uppdraget att leverera robust och säker digital infrastruktur till Ellevio, och att vi får vara med på deras resa för att bygga smarta elnät som borgar för att människor, företag och samhället i stort har el på det mest kostnadseffektiva och miljömässigt smarta sättet, säger Anders Olsson, VD för Telia Sverige.

Den nya typen av smarta elnät som Ellevio håller på att bygga kommer att förändra sättet vi distribuerar, konsumerar och till och med tänker på el i framtiden.

– Ett modernt elnät med såväl ökad elförbrukning, högre kapacitet som färre och kortare strömavbrott kräver att vi gör stora investeringar i modern, digital teknik. Samarbetet med Telia är en viktig framtidssatsning för oss, den första i sitt slag för att digitalisera och automatisera nätdriften på bred front, säger Johan Lindehag, vd för Ellevio.