Samarbete om PFAS i avloppsvatten

Ny forskning om PFAS-föroreningar i vattenmiljön. Foto: IVL

IVL startar med stöd av Svenska institutet ett projekt som ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten och hur vi kan minska utsläppen till Östersjön. Universitet och forskningsinstitut från flera länder i Östersjöregionen deltar.

PFAS är en grupp kemikalier som används i ett stort antal produkter, till exempel i brandskum, som ytbehandling av livsmedelsförpackningar och som impregneringsmedel för kläder och textilier. Eftersom ämnena är svårnedbrytbara lagras de både i naturen och i djur och människor. Studier visar att hög exponering för ämnena kan kopplas till en rad negativa hälsoeffekter och sjukdomar.

– Det forskas mycket på PFAS i dricksvatten men inte lika mycket på dessa ämnen i avloppsvatten. Den frågan behöver uppmärksammas mer, eftersom det är direkt relaterat till den vattenkvalitet vi har i våra hav och sjöar. PFAS-föroreningar i vattenmiljön kan minskas med bättre avlopps- och slamhantering men kunskapsnivåerna i länderna runt Östersjön varierar, säger Jing-Jing Yang på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten startar IVL projektet Zero PFAS i samarbete med Aarhus universitet i Danmark, Gdansk tekniska universitet i Polen, Riga tekniska universitet i Lettland och Sveriges lantbruksuniversitet SLU.