Politiska initiativ krävs för att stärka cybersäkerheten i Sverige

Sverige är sårbart för it-attacker då vi är så beroende av digital infrastruktur . Arkivbild

Attacker mot svenska företag sker varje dag – och det tillåts fortgå eftersom samhället inte tacklar problemet tillsammans. Det säger näringslivsveteranen Håkan Buskhe till SvD. Håkan Buskhe leder ett nytt projekt för ökad cybersäkerhet i Sverige.

Håkan Buskhe är vd för Wallenbergstiftelsernas onoterade ägarbolag FAM. Han menar att Sverige är extra sårbart för it-attacker eftersom vi är är så beroende av digital infrastruktur – exempelvis vid betalningar.

– Många vet i dag inte ens vilka sedlar som är vilka. Då befinner vi oss på en nivå där vi inte kan utföra våra dagliga tjänster om inte de digitala systemen fungerar, säger han.

Sverige ligger i en internationell jämförelse långt fram när det gäller digitalisering. Men det finns ett glapp mellan denna tätposition och det faktum att vi befinner oss så långt efter andra länder när det gäller förmågan att skydda oss mot antagonistiska cyberhot.  Detta glapp måste slutas om vi ska kunna dra nytta av digitaliseringens alla fördelar på ett säkert sätt menar man i projektet ”Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft”.

– De som utför attackerna blir bättre och bättre. Vi får inte vara naiva, säger Håkan Buskhe till SvD.