Nu inleds testerna av SL:s nya C30 tunnelbanetåg

Nya C30. Foto: SL

Under närmaste åren kommer de äldsta tågen i SL-trafiken och tunnelbanan att ersättas av nya. Med de nya moderna tågen, C30, får resenärerna en bekvämare resa med mer luftiga tåg.

Tågen är utformade för att optimera resenärsflödet och för att vara tillgängliga för alla resenärer oavsett förutsättningar. Just nu pågår ett intensivt arbete med att testa de nya tågen.

Den 11 augusti inleds nästa steg i testen av de nya tunnelbanetågen, C30, som ska trafikera i SL-trafiken.