Stor potential för industriell överskottsvärme i EU

Ny rapport om förutsättningarna för industriell spillvärme i EU. Foto: IVL

Trots att det finns bra tekniker för att använda industriell överskottsvärme är det bara en bråkdel av potentialen som används. EU-projektet So What utvecklar ett digitalt verktyg för att underlätta samarbeten mellan industrier och energiföretag och presenterar nu två rapporter om hur man kan skapa affärsmodeller och överbrygga hinder för att ta vara på dessa energiflöden.

– Rapporterna handlar om förutsättningarna för att använda industriell spillvärme i de olika europeiska länderna som vi jobbar med. De ger en unik inblick i hur man tänker i industrier i olika länder, vilket är en förutsättning för att komma vidare med olika lösningar, säger Sofia Klugman, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Den uppskattade potentialen för industriell överskottsvärme i EU är 300 TWh per år. Det motsvarar ungefär tio procent av det totala värmebehovet för bostäder i EU. Allra störst potential för överskottsvärme finns i stålindustrin.

I projektet ingår fem demonstrationssajter i Rumänien, Spanien, Portugal, Belgien och England samt ett så kallad ”lighthouse”-kluster i Sverige som består av Göteborgs energi och Varbergs energi. De har bidragit med goda exempel på praktiskt tillämpbara lösningar, både tekniskt och affärsmässigt.

IVL som ansvarar för att utveckla affärsmodeller för demosajterna har utifrån dessa erfarenheter listat vilka generella hinder det finns för restvärmesamarbete, och i den ena rapporten visar man hur avtal kan utformas för att överbrygga dessa hinder. Ett hinder är de höga investeringskostnader som kan bli för till exempel rörledningar och annan teknik i början av ett samarbete.