Malmberg tar kontrakt för processutbyggnad

Med hjälp av RO-membran reduceras nitrathalten i dricksvattnet. Foto: Malmberg

Malmberg har fått uppdraget att genomföra en processutbyggnad på Smedstorp VV utanför Tomelilla för förbättring av dricksvattenkvaliteten i regionen. Utbyggnaden består i att med avancerad membrantekni reducera deras förhöjda nitrathalter i dricksvattnet och med efterkommande avsyrningsfilter alkalisera samt återmineralisera vattnet. Kontraktssumman är 14 miljoner kronor och arbetet beräknas vara färdigt i april 2021.

Entreprenaden innefattar en tillbyggnad med en ny processhall, installationer av processteknisk utrustning, uppgradering av deras befintliga borror med bl.a. nya Malmberg brunnsöverbyggnader ”Furuboda Solid” samt reservkraft, el-, programmerings- och automationsåtagande.

– Att ha förmånen att få utföra lokala projekt med avancerad rening och få bidra med vårt kunnande till att förbättra den skånska dricksvattenkvaliteten är väldigt roligt! Malmberg följer utvecklingen noga i membranteknologi, som vi ser komma i allt större utsträckning både inom dricksvatten- och avloppsrening, säger Johan Rubin, affärsområdeschef, Malmberg

– Smedstorps vattenverk är en strategiskt viktig vattentäkt för regionen och att säkerställa det dricksvatten vi producerar här är avgörande för den kommunala vattenförsörjningen. Vi ser fram emot samarbetet med vår tilldelade totalentreprenör Malmberg, säger Christina Jönsson, Tomelilla kommun.