Trafikverket ska utforma ny nationell infrastrukturplan

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet. Foto: Mälardalsrådet

Regeringen har startat arbetet med en ny nationell infrastrukturplan. Trafikverket ska lämna svar i oktober. Stockholm-Mälarregionen har redan nu ett underlag för sina infrastrukturprioriteringar. Under de senaste åren har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete med över 70 politiker uppdaterat utvecklingsstrategin, Systemanalys 2020, för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. 

– Vår styrka i En Bättre Sits är vår enighet. Att vi gång efter annan kan ställa oss inför statsråd och generaldirektörer och tala med en gemensam röst är en styrka. Att vi kan enas om en systemanalys, ett remissvar samt peka på våra prioriterade infrastrukturbehov är en väldigt stark och positiv kraft i arbetet för en bättre Stockholm-Mälarregion. Därtill visar vi att vi matchar upp de statliga insatserna med egen handling för bland annat utvecklad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har 2018-2020 arbetat med en uppdaterad och politiskt förankrad utvecklingsstrategi för Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur, Systemanalys 2020. Arbetet har skett i nära samarbete med Trafikverket och visar på vilka satsningar som Stockholm-Mälarregionen prioriterar i den nationella infrastrukturplaneringen.

– När regeringen nu trycker på startknappen för en ny nationell infrastrukturplan är vi helt redo, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet. Tack vare att vi startade redan för två år sedan har vi hunnit göra ett gediget arbete med uppdaterade underlag och politiska vägvalsdiskussioner. Nu ser vi fram emot att få presentera våra gemensamma prioriteringar för staten.

De politiska vägvalsdiskussionerna har inkluderat över 70 ledande politiker. Systemanalys 2020 har lämnats för behandling i regionala forum. Efter att ha fastställts i Mälardalsrådets styrelse planeras en överlämning av Systemanalys 2020 till Trafikverket i oktober. Trafikverket ska redovisa sitt inriktningsunderlag den 30 oktober.