Större fokus på pendlarna behövs menar Mälardalsrådet

Åtta av tio tågresor startar eller slutar i Stockholm. Foto: Niklas Björling, Mälardalstrafik.

Ett större fokus på pendlarna hade behövts i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2022-2033. När åtta av tio tågresor startar eller slutar i Stockholm och resurserna är begränsade måste satsningar göras där nyttan är som störst, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet.

– Satsningar på infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen skapar ringar på vattnet och nyttor för hela landets transporter. I Stockholm-Mälardalen skapas redan idag hälften av landets BNP och 8 av 10 tågresor avslutas eller påbörjas här. Prioriteringar bör göras efter detta och ny infrastruktur komma till där nyttan är som störst för flest, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Inför beslutet om transportplan för 2022-2033 har Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits kartlagt och gemensamt prioriterat infrastrukturbehoven Stockholm-Mälarregionen. Överenskommelsen ”Systemanalys 2020. Framtidens resor” samlar sju regioner och framhålls av Trafikverket som en viktig utgångspunkt för samhällsplaneringen i regionen.

– Det är glädjande att Trafikverket ser värdet i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process och den grundläggande principen om att utlovad och planerad infrastruktur ska genomföras. Lagt kort ligger, men då måste också de utlovade satsningarna färdigställas på utsatt tid, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

I planförslaget håller Trafikverket fast vid flera prioriterade infrastrukturbehov för Stockholm-Mälarregionen. Pengar avsätts till Fyrspåret Uppsala-Stockholm, fortsatt arbete med Mälarbanan Tomteboda-Kallhäll och Ostlänken Järna-Linköping. Dessvärre är flera av infrastruktursatsningarna underfinansierade och riskerar att dras med försenade byggstarter. Andra har hamnat utanför.

– Det duger inte om pendlarna ska prioriteras. Mälardalsrådet har visat att den samhällsekonomiska nyttan skulle öka med minst 96,1 miljarder kronor om staten satsade på de spår och som regionerna har prioriterat. Pendlarna kan inte vänta, säger Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet.