Peab bygger ut i Trelleborgs Hamn

Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs Hamn och Patrik Magnusson, ombud Peab Anläggning gör ett Corona-handslag efter kontraktskrivning. T v Ulf Sonesson, Landlordchef, Trelleborgs Hamn. Foto: Trelleborgs Hamn

Peab har fått uppdraget att bygga färjeläge 11 och 12 samt sidoramp i färjeläge 10 i Trelleborgs Hamn. För att bygga ut hamnen ska bland annat helt ny mark anläggas där det idag är hav. Det görs med hjälp av muddermassor som tas upp från havsbotten och som stabiliseras och asfalteras för att bli en del av det nya hamnområdet.

Till de nya färjelägena kommer det att anläggas cirka 700 meter spont för de nya kajkonstruktionerna. Dessutom sker grundläggning och uppförande av ramper och övrig hamnutrustning. Peab ansvarar för projektering och konstruktion av samtliga åtgärder som ingår i projektet.

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och tillsammans med övriga svenska hamnar hanterar Trelleborgs Hamn ungefär 90 procent av Sveriges export och import. När fartygstrafiken flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg till de nya lägena i sydost innebär det stora miljöfördelar.

Flytten till de nya lägena görs också i syfte att korta tiden och öka säkerheten vid manövrering av fartygen inom hamnområdet samt möjliggörs bättre logistik i hamnen. Trelleborgs Hamn kommer att kunna ta emot 240 m långa fartyg i färjeläge 11 och 12 när dessa står klara. Färjeläge 10 kommer att anpassas med en ny sidoramp för TT-Lines kommande fartyg ”Green Ship”.

– Vi ser fram emot att vara delaktiga i att utveckla hamnen och att bidra till Trelleborgs hamns vision om att stärka sin position som Östersjöns effektivaste och klimatsmartaste hamn. En av Peabs styrkor är att vi är lokala och kan säkerställa rätt resurser under hela projektet, från komplicerad grundläggning till färdig och driftsatt anläggning, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.