Norconsult agerar beställarstöd åt Trafikverket

Väg 97 trafikeras dagligen av ett stort antal arbetspendlare, Visualisering: Trafikverket

Väg 97 mellan Luleå och Boden är en av landets mest trafikfarliga sträckor. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten ska sträckan Södra Sunderbyn - Sävast byggas om till mötesfri väg. Norconsult har anlitats som beställarstöd under ombyggnationen. Väg 97 trafikeras dagligen av ett stort antal arbetspendlare från hela Norrbotten. Vägen är också en viktig utryckningsväg på grund av närheten till länssjukhuset i Sunderbyn, vilket gör det angeläget att öka trafiksäkerheten.

Norconsult har anlitats som beställarstöd åt Trafikverket tillsammans med Infra Action under byggnationstiden, vilket bland annat innebär att bistå konsulten med uppdragsledning, samordning av projektering och samordning av produktion. Uppdraget berör ett stort antal kompetensområden, allt från vägteknik och miljö till landskap och geoteknik.

- Att arbeta i ett projekt som detta känns spännande och viktigt, säger Pelle Eriksson, Teamchef inom Infrastruktur på Norconsult. Vi samarbetar både över teknik och geografigränser och lär oss mycket på vägen i rollen som beställarstöd, fortsätter han.

I projektet ingår bland annat vägbreddning, tre nya trafikplatser, allmänna och enskilda parallellvägar, tre nya planskilda passager, nyabusshållplatser och bullerskyddsåtgärder samt anläggande av en sulfidjordsdeponi. Arbetet startar i mars 2020 och ska vara avslutat hösten 2022. Då kommer hela sträckan Luleå-Boden vara mötesfri.