Skanska renoverar Benjamin Franklin Bridge i USA

Kontrakt värt cirka cirka 1,9 miljarder kronor. Foto: Delaware River Port Authority

Skanska har tecknat avtal med Delaware River Port Authority om att renovera Benjamin Franklin Bridge som förbinder Philadelphia, Pennsylvania med Camden, New Jersey, USA. Kontraktet är värt cirka cirka 1,9 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2020.

Projektet omfattar renoveringen av en ikonisk hängbro som sträcker sig över 1 100 meter från förankring till förankring, med sju körfält och två järnvägsspår. Det inkluderar bland annat installation av ett avfuktningssystem för, och inkapsling av, brons huvudkablar, breddning av gångvägar, målning, diverse stålreparationer, renovering av förankringarna samt installation av dekorativ belysning. Byggnationen påbörjades i februari 2020 och planeras vara slutförd i december 2024.