Acronis undersöker cyberskyddsvanor bland IT-professionella

88 procent av IT-professionella upplever oro över ransomware, Arkivbild

Acronis har i anslutning till World Backup Day genomfört en global undersökning om cyberskyddsvanor bland IT-professionella. Resultaten visar att hela 42 procent av alla organisationer varit med om dataförlust som resulterat i driftstopp under förra året. Undersökningen visar vidare att ca 90 procent av organisationer använder sig av säkerhetskopiering, men endast 41 procent säkerhetskopierar dagligen.

Den årliga undersökningen visar vidare att endast 15 procent av organisationer säkerhetskopierar flera gånger per dag och 10 procent uppger att de inte använder sig av säkerhetskopiering över huvud taget. Hela 41 procent av organisationerna upplever att de tappat produktivitet eller pengar som ett resultat av dataförlust under det senaste året. När det kommer till privat bruk använder sig 91 procent av säkerhetskopiering men fortfarande uppger 68 procent att de förlorat data på grund av problem med hård- eller mjukvara, föråldrad säkerhetskopiering eller på grund av data som raderats av misstag.

– Både individer och organisationer drabbas av dataförlust och cyberattacker. I takt med att vi blir allt mer digitalt beroende, ökar också betydelsen av effektivt cyberskydd - inte minst nu när många av oss jobbar på distans, ofta på mindre säkra nätverk. Det är viktigt både för privatpersoner och professionella att implementera en cyberskyddsstrategi som säkerställer säkerhet, tillgänglighet, integritet, äkthet och säkerhet för alla data, applikationer och system, säger Gaidar Magdanurovc, Acronis Chief Cyber ​​Officer.

Undersökningen visar även att 88 procent av IT-professionella upplever oro över ransomware, 86 procent är oroliga för cryptojacking och 87 procent är oroliga för attacker som använder sociala tekniker som phishing.Vidare visar resultaten en brist på insikt i datahantering; 12 procent av IT-professionella uppger att de inte skulle veta om deras data oväntat ändrades. När det gäller deras privata data, skulle 30 procent inte veta om den oväntat ändrades.