Acronis värderar IT-säkerheten i Europa, Mellanöstern och Afrika

Trots de växande cyberhoten kommer man fortsätta att jobba på distans. Arkivbild

Trots ökända attacker av tillförlitliga progranvaruföretag, såsom Kaseya och SolarWinds, tror över hälften av världens IT-chefer att det är tillräckligt att använda ”känd, tillförlitlig programvara” vilket exponerar verksamheter för cyberangrepp i hela EMEA-regionen det vill säg Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Israel, Italien, Nederländerna, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Förenade Arabemiraten, Storbritannien

I EMEA-regionen var de mest angripna länderna Bulgarien, Tyskland, Förenade Arabemiraten, Israel och Storbritannien. De hade alla angripits ”minst en gång per dag” eller ”minst en gång i timmen” vilket är över det globala genomsnittet.

När det gäller attacktyper utsätts företag i Italien och Storbritannien oftast av nätfiske som rapporterats av 69 respektive 68,6 procent av IT-cheferna. 51 procent av företagen i Sydafrika attackerades av skadlig kod förra året vilket är långt över det globala genomsnittet på 36 procent .

Näst vanligast var det i Bulgarien och Förenade Arabemiraten med vardera på 39 procent . DDoS-attacker utgjorde problem för företag i Italien och Spanien enligt 51 procent av de lokala IT-cheferna.

Införande av MFA, Multifaktorautentisering, går långsammare än förväntati EMEA. I hela regionen tvekar IT-cheferna vilket gör företagen mer exponerade för nätfiske bland annat. Möjlig anledning till tveksamheten kan vara antingen att tekniken verkar för komplicerad eller onödig, eller att de flertalet vanliga plattformar saknar MFA-funktion.

Länder där införandet av MFA är som lägst: I Sverige och Schweiz rapporterar 61,4 respektive 61 procent att det inte används alls eller bara använder det för vissa konton. Det globala genomsnittet är 48 procent.

Trots de växande cyberhoten kommer man fortsätta att jobba på distans och anställa för distansarbete. Det har blivit en realitet som alla IT-team måste vara förberedda på. De viktigaste problemen som måste åtgärdas är enligt distansarbetande maskinvara som saknas, mer komplicerad programvara och avsaknad av IT-support.

Visserligen har detektionsförmåga, användning av URL-filtrering och lösningar för e-postsäkerhet ökat under det senaste året men nätfiske är ändå en av de effektivaste cyberattackerna. Nätfiskeattacker har inte bara ökat till antalet, de har också blivit mer sofistikerade när det gäller att utnyttja mänskliga svagheter.

Den distansarbetande personalen som utsätts mest för nätfiske i EMEA-regionen, över 20 e-postmeddelanden per månad, är de i Bulgarien, Förenade Arabemiraten och Sydafrika som ligger över det globala genomsnittet
på 18,3 procent. Det visar att bättre verktyg för detektion behövs men också att de anställda måste vara extra vaksamma.

Saknad maskinvara blev i år ett problem över hela världen: anställda i världens största IT-företag fick vänta 3 till 6 månader på en laptop till följd av bristen på datachips.

Avsaknad av maskinvara eller ej fungerande maskinvara har varit ett särskilt stort problem i Israel, Tyskland och Frankrike vilket rapporterats som det största problemet av en tredjedel av anställda i dessa länder. Över 71 procent av distansarbetande i Israel angav Wi-Fi-anslutning som det största problemet vilket var den största andelen av alla undersökta länder.