Schweiz investerar kraftigt i ökad järnvägskapacitet

Schweiziskt tåg med Alp-panorama. Foto: Creative Commons lic. Kredit: Suju

Schweiz investerar massivt för att öka kapaciteten inom landets järnvägsnät.

Syftet är att hålla jämna steg med efterfrågan och för att uppnå mycket högre turtäthet och kortare restider, rapporterar International Rail Journal.

Schweiz har ett välkoordinerat och pålitligt järnvägsnät som värdesätts av befolkningen. Antalet passagerar-kilometrar har mer än fördubblats sedan 1980-talet samtidigt som antalet gods-kilometrar har ökat med cirka 40 procent.

Enligt den schweiziska regeringens prognoser förväntas passagerartrafiken öka med 51 procent till cirka 2 miljoner resor fram till 2040. Trafiken fördubblats i Zürich-Winterthur-området och runt Genèvesjön under samma tidsperiod.

Mängden järnvägsgods kommer att växa med cirka 45 procent och den största tillväxttakten förväntas på öst-västkorridoren.

För att möta dessa tillväxtprognoser har regeringen utarbetat ett strategiskt utvidgningsprogram (Step). Det första steget, Step 2025, är utformat för att öka kapaciteten vid stora järnvägsnav som Genève, Basel och Bern till en kostnad av 6,5 miljarder dollar.

Under Step 2035 - den andra etappen - har schweiziska förbundsrådet föreslagit cirka 200 projekt som kostar sammanlagt miljarder 11 miljarder dollar. Avsikten är att öka kapaciteten ytterligare.

Step-programmet innehåller en rad större infrastrukturprogram med syfte att lösa upp allvarliga flaskhalsar på järnvägsnätet.

Schweiz förväntas transportera 41 procent fler järnvägspassagerare fram till 2040.

Dubbelspårlinjen Zürich - Winterthur används av 670 tåg per dag och tågen där kör med maximal kapacitet mellan Effretikon och Winterthur.

Därför anser man sig behöva bygga en 9 kilometer lång tunnel vid Brütten. Tunneln, som ska bestå av två rör, vardera 10 meter i diameter, kommer att ha en portal öster om Bassersdorf på linjen till Zürich flygplats och en andra portal nära Dietlikon på linjen till Zürich Stadelhofen och Zürichs centralstation.

Dessa två grenar kommer att smälta samman till en tunnel som går till Tössmühle sydväst om Winterthur. Slutförandet av Brüttentunneln gör att upp till 900 tåg kan varje dag trafikera mellan Zürich och Winterthur.