Antalet fordon på våra vägar ökade 2019

Nya siffror visar att vägtrafiken växer. Foto: MRF

Intressanta siffror publicerades idag av SCB och Trafikanalys.

  • Mopeder är det trafikslag som ökar mest - +6,9% 2019.
  • Alla vägtrafikfordon ökade 2019 (bilar, lastbilar, bussar, MC, mopeder, traktorer, snöskotrar….)
  • Det finns nu 4 888 000 personbilar i trafik, en ökning med 0,4% 2019
  • 20% av bilarna är äldre än 15 år. En snabbare förnyelse av bilparken är därför viktigt för säkerhet och miljö.
  • 91% är diesel- eller bensinbilar, 2% är laddbara. Andelen laddbara bilar växer nu snabbt.
  • 78% av befolkningen äldre än 18 år har körkort. Av de som går i pension har nära 90% körkort.
  • I Norrbotten har 71% av ungdomar 18-24 år körkort, men även i Stockholm har nära varannan (44%) ungdom körkort.

– Att nästan alla äldre har körkort skapar en frihet och mobilitet som är viktig för deras välfärd. Viktigt nu är att de grupper som har begränsad mobilitet genom bristande tillgång till bil och körkort får stöd i att åtgärda detta. Inte minst arbetsmarknaden kräver körkort för många jobb.

– Siffrorna visar också att det är viktigt att  satsningarna på väg bör öka både när det gäller underhåll och nybyggnation, säger Charlie Magnusson på MRF i en kommentar.