Guldbron äntligen framme i Stockholm

Nu är den här Stockholms nya gyllene Slussenbro. Foto: Skanska

Nu har Guldbron anlänt till Stockholm efter en äventyrlig färd över ett stormigt Biscaya, vilket försenat transporten. Fartyget Zhen Hua 33 har under 70 dagar fraktat Guldbron från Kina över världshaven längs Atlantkusten upp mot Skandinavien.

Guldbron har fraktats på pontoner. I Stockholm ska fartygets vattentankar fyllas. Zhen Hua 33 sjunker då ned i vattnet varvid pontonerna får flytkraft, bron lossas och dras på plats av bogserbåtar.

Sista momentet är att vrida bron och sänkas ned i sitt slutgiltiga läge mellan Slussen och Skeppsbron, ett riktigt precisionsjobb som Skanska kommer att utföra.

Många kvalificerade underleverantörer svarade på Skanskas upphandling, både europeiska och kinesiska. Det som slutligen avgjorde val av leverantör var att den kinesiska tillverkaren CRSBG kunde tillverka och leverera bron i ett stycke inom den tidsram och med den kvalitet som Stockholms stad krävde.