Stora satsningar på trafiklösningar i norrort

Omfattande infrastruktursatsningar i Täby kommun. Foto: Täby kommun

Fram till 2022 investerar och bygger SL, Trafikverket och Täby kommun framtidens trafiklösningar för ett hållbart resande i Täby och norrort. I april sätter flera av arbetena i gång fullt ut och får stor påverkan på trafikanter, boende och verksamma i norrort.

Resultatet av de arbeten som görs nu är att det blir lättare att ta sig fram i framtiden. En sträcka med kollektivtrafikkörfält på E18 gör att det blir mindre kö för bussarna i rusningstrafik. Roslagsbanans resenärer kan se fram emot färre störningar och fler avgångar när den sista sträcka dubbelspår nu ska byggas. När en helt ny station öppnar i Arninge, och nya busshållplatser, vägar och cykelbanor leder till den nya stationen, får man en knutpunkt för snabba byten och resenärerna kan kombinera olika färdsätt för att skräddarsy sin resa.

– Att vardagspusslet fungerar för Täbyborna är av högsta prioritet och därför är det så viktigt med de stora trafiksatsningar som nu görs runt om i Täby. Att exempelvis Roslagsbanan får bättre tillgänglighet, kapacitet och säkrare järnvägsövergångar - även om det medför påfrestningar under byggperioden - är av yttersta vikt inför framtiden. Vi som kommun gör vårt bästa för att underlätta och öka tryggheten för invånarna och övriga trafikanter i form av tillfälliga parkeringar, hastighetsbegränsningar och andra trafikåtgärder, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.