Kesko förvärvar Mark & Infra

Förvärvet ska stärka Onninens position på marknaden. Foto: Onninen

Kesko Sverige förvärvar Mark & Infra i Sverige, MIAB. MIAB är ett grossistföretag som är specialiserat på försäljning av produkter inom vatten och avlopp.  Kesko Sverige är ägare till Onninen, ledande aktör inom infra-marknaden i Sverige, och vill med förvärvet ytterligare stärka Onninens position på marknaden.

– Det här förvärvet är ett led i vår strategi att växa på den svenska inframarknaden. MIAB´s position inom VA, i kombination med produktbredd, hög servicenivå och attraktiv kundbas, kompletterar Onninens nuvarande erbjudande inom VA på ett utmärkt sätt. Med den här affären utökar vi vårt erbjudande till nuvarande kunder samt ökar attraktionskraften för nya, säger Endre Espeseth, vd, Kesko Sverige.

Mark & Infra i Sverige grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. 2018 omsatte företaget 189 miljoner kronor och hade en EBITA på 17 miljoner kronor. Företaget är väletablerat i Mälardalen i Stockholm, Västerås och Örebro. MIABs kunder består av nationella och mindre regionala entreprenörer. MIAB har idag ett 20-tal medarbetare.

– Jag ser fram emot samarbetet och är glad över att MIAB nu blir en del av Kesko. MIAB kommer att fylla en viktig funktion i Onninens satsning på infrasegmentet och vi ser också på Kesko som en stark, långsiktig, industriell ägare. Med en sådan ägare kommer MIAB att fortsätta utvecklas på ett sätt som vi önskar. Tillsammans blir vi en aktör att räkna med inom VA., säger Jarmo Hallqvist, vd, MIAB.

Kesko Sverige är verksamt inom teknisk handel med fokus på infrastruktur och inom bygghandel. Tre varumärken ingår idag i Kesko Sverige: Onninen som erbjuder grossist-, logistik- och distributionstjänster inom elnät, telekom, VA, belysning och elinstallation samt K-Bygg och K-Rauta inom bygghandel.

Kesko Sverige är ett helägt dotterbolag till finska Kesko som är en av de ledande aktörerna inom bygg- och teknisk handel i norra Europa med verksamhet i åtta länder.